Kết quả xổ số Hải Phòng 17-07-2009

Kết quả sổ xố ngày - 17/07/2009

ĐB 35643
Nhất 10612
Nhì 89781 77086
Ba 19703 23712 15342
22076 03539 92306
6480 4351 7891 7740
Năm 8347 7448 0855
4563 2430 0813
Sáu 486 464 775
Bảy 56 51 27 91
Đầu
0 03, 06
1 12, 12, 13
2 27
3 39, 30
4 43, 42, 40, 47, 48
5 51, 55, 56, 51
6 63, 64
7 76, 75
8 81, 86, 80, 86
9 91, 91
Đuôi
0 80, 40, 30
1 81, 51, 91, 51, 91
2 12, 12, 42
3 43, 03, 63, 13
4 64
5 55, 75
6 86, 76, 06, 86, 56
7 47, 27
8 48
9 39